O projektuNázev projektu: Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie podporou moderních technologických směrů / Innovation of PhD Geoinformatics and Cartography study with support of modern technological trends

Zkrácený název projektu: InDOG

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Zahájení projektu: 1.2. 2012

Ukončení projektu: 31.1. 2015

Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci

Pracoviště příjemce realizující projekt: Katedra Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci

Partner projektu: GEODIS BRNO, spol. s.r.o., SmartGIS s.r.o., T-MAPY spol s.r.o.

Řídící orgán: MŠMT