Dokumenty
Prezentace z OGiC v rámci 3. InDOG doktorandské konference:

- Manfred Buchroithner:
OGiC - Karst caves in tropical jungle: 3D mapping and generation of the biggest virtual cave model worldwide
- Clio Andris:
OGiC - Where is the Love: Embedding Social Networks in Geographic Space
- Kristien Ooms:
Eye tracking in the Geo-domain: a perception on cartography, navigation and landscape design
- Zeinab Shirvani:
Modeling impact of human activities on the natural hazards in the Southeast of Caspian Sea using GIS and Remote Sensing (Case Study: Gorganrood basin, Iran)
- Hiba Idris:
GIS Based Visualisation of the Aesthetic Value of The Landscapes. The Example of Saxon Switzerland
Prezentace z workshopů v rámci 3. InDOG doktorandské konference:

- Čeněk Šašinka (MUNI):
W1a - Metodologické aspekty empirického výzkumu v oblasti kognitivní kartografie
- Vendula Hejlová (UPOL):
Bezdrátová senzorová síť
- Pavel Hájek a Karel Jedlička (ZČU):
Jak exportovat sémantická data ze SketchUp
- Zdeněk Stachoň (MUNI):
Staré mapy v praxi
- Jan Martínek (CDV):
Moderní metody výzkumu starých cest
- Ondřej Růžička (DevMap):
Webové mapy prakticky
Prezentace z 3. InDOG doktorandské konference:

- Clio Andris:
Valuating Institutions by Catchment Areas: Comparing the Spatial Pull Power of Intercollegiate Athletic Programs
- Zbyněk Janoška:
Methods for Description of Distribution of Species Obtained by Quadrant Mapping
- Lukáš Marek:
Spatial analyses of health data: From points to models
- Vít Pászto:
Fractal dimension of the Czech road network
- Pavel Samec:
Regression analysis of relations among main Quaternary environmental changes indicators

- Manfred Buchroithner:
Multitemporal remote sensing-based 3D mapping of glacier changes in remote areas
- Rostislav Nétek:
On-screen Editing of Map Content via Web Browser in Real Time
- Vendula Hejlová:
Parametres of WSN for temperature monitoring
- Lenka Zajíčková:
Changes in the public service transport network in the Olomouc Region
- Jitka Doležalová:
Optimizing colors for effective visualization of geographic data
- Jan Caha:
The time wave

- Kristien Ooms:
Cognitive user evaluation of digital maps: findings and challenges
- Alžběta Brychtová:
Evaluation of colour schemes usability in Atlas of the Phenological Conditions in Czechia
- Stanislav Popelka:
The role of hill-shading in tourist maps: an eye-tracking study
- Aleš Vávra:
Assessment and visualization of phenological data by using of GIS
- Jana Měřičková:
Characteristic of the Cognition of Military Pilots: A Geographic PerspectiveICEL 2014

Student Stanislav Popelka se zúčastnil mezinárodní konference ICEL 2014 ve Valparaisu v Chile. Konference je nejvýznamnější světovou akcí zaměřenou na využívání e-learningu ve vzdělávání. Zúčastnilo se jí velké množství odborníků z celého světa.
Zprávu z konference od Stanislava Popelky najdete zde.DailyMeteo.org/2014 Conference

Studenti Lukáš Marek a Vít Pászto se zúčastnili konference DailyMeteo.org/2014 Conference v srbském Bělehradu. Tato konference a workshop je novou v oblasti geoinformatiky a příbuzných oborů. Na konferenci byly uváděny teoretické, metodické i koncepční zprávy, které představují současné trendy v geoinformatice, zaměřené zejména na řešení problémů, rozvoj vědecký myšlenek, sdílení informací a prezentaci získaných výsledků. Celá akce byla rozdělena na třídenní praktický workshop a dvoudenní konferenční část. Workshop se zabýval zejména zpracováním, analýzami a vizualizacemi meteorologických dat v prostředí jazyka R.
Zprávu z konference od Lukáše Marka najdete zde, od Víta Pászta pak zde.HAIS 2014

Student Jan Caha se zúčastnil mezinárodní konference HAIS 2014 ve španělské Salamance. Konference HAIS je informatická konference se zaměřením na hybridní inteligentní systémy. Zaměřuje i na implementace těchto problémů v nejrůznějších vědeckých odvětvích, mimo jiné také v geoinformatice. V letošním roce se konal její 9. ročník.
Zprávu z konference od Jana Cahy najdete zde.SGEM 2014

Studentka Vendula Hejlová se zúčastnila mezinárodní konference SGEM 2014 v bulharské Albeně. Cílem letošního čtrnáctého ročníku konference bylo navrhnout možná řešení problémů souvisejících se změnami klimatu na Zemi, přispět k úvahám o vývoji klimatu Země a navázat další možnou přeshraniční spolupráci v tomto oboru.
Zprávu z konference od Venduly Hejlové najdete zde.DATESO 2014

Studenti Lukáš Marek a Vít Pászto se zúčastnili konference DATESO v Roudnici nad Labem. Tato konference je tradičním setkáním informatických a příbuzných oborů. Aktuální ročník byl rozdělen do několika tematických sekcí, kdy mezi hlavní témata patřila například Social Networks, Bio-inspired computing and data processing, Clustering, apod.
Zprávu z konference od Lukáše Marka najdete zde, od Víta Pászta pak zde.Ghent University

Student Stanislav Popelka absolvoval zahraniční stáž v belgickém Gentu. Hlavním obsahem stáže byla konzultace analýz eye-tracking experimentů v open-source nástroji OGAMA, který pracoviště využívá.
Zprávu ze stáže Stanislava Popelky najdete zdeUniversità di Trieste Polo di Gorizia v Itálii

Student Rostislav Nétek absolvoval krátkou dvoutýdenní stáž na Università di Trieste Polo di Gorizia v Itálii. Primárním cílem stáže bylo poznání metod a vědeckých postupů navštíveného pracoviště a navázání spolupráce především v rámci DIAnet International School.
Zprávu ze stáže Rostislava Nétka najdete zdeUniversity of Saskatchewan

Studentka Jana Měřičková absolvovala čtyř měsíční stáž na katedře geografie a plánování Saskatchewanské university v Kanadě. Pobývala v laboratoři Scotta Bella. Meritem stáže bylo porozumění kognitivním procesům a principům v kontextu navigace. Hlubší záběr do oblasti kognice je zejména důležitý pro zpracování prostorové informace a její vhodnou vizualizaci.
Zprávu ze stáže Jany Měřičkové najdete zdeUniversity College London

Studentka Lenka Zajíčková absolvovala měsíční zahraniční stáž v SpaceTimeLab na University College London. Po celou dobu byla pod vedením Prof. Tao Cheng, která je jednou z předních světových kapacit na časoprostorové analýzy. Prof. Tao Cheng je vedoucí pracoviště SpaceTimeLab a vede několik doktorandů a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají časoprostorovými analýzami. V minulém roce dokončili rozsáhlý projekt, který se týkal modelování dopravy v rámci Londýna za využití nejmodernějších technik 3D vizualizace.
Zprávu ze stáže Lenky Zajíčkové najdete zdeSKI 2014

Studentka Jana Měřičková se zúčastnila konference Spatial Knowledge and Information Canada (SKI) v Kanadě ve městě Banff.
Zprávu z Konference Jany Měřičkové najdete zdeUniversidad de La Laguna - GeoRisk Group

Student Lukáš Marek se zúčastnil čtyřtýdenní stáže ve výzkumné skupině GeoRisk, která spadá pod Katedru geografie na Fakultě geografie a historie University v La Laguně (ULL), která se nachází ve Španělsku, konkrétně pak na jednom z Kanárských ostrovů – Tenerife.
Zprávu ze stáže Lukáše Marka najdete zdeKlokan Technologies

Student Rostislav Nétek se zúčastnil krátkodobé stáže na ve firmě Klokan Technologies v Baaru ve Švýcarsku. Kontaktní osobou byl Petr Přidal, ředitel a zakladatel Švýcarské firmy Klokan Technologies GmbH, která je v současné době jedním z lídrů v poskytování webových produktů v oblasti GIS v Evropě. S táž byla koncipována jako intenzivní spolupráce nad tématem jeho disertační práce, která je zaměřena právě na webové mapové aplikace.
Zprávu ze stáže Rostislava Nétka najdete zdeSensornets 2014

Studentka Vendula Hejlová se zúčastnila konference Sensornets 2014. Tato konference se konala pod záštitou Institutu pro systémy a technologie informací, kontrolu a komunikaci v portugalském Lisabonu.
Zprávu z Konference Venduly Hejlové najdete zdeThe 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management (Gi4DM)

Student Rostislav Nétek se zúčastnil mezinárodní konference The 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management (Gi4DM) ve městě Hanoii, ve Vientamu. Jedná se o tradičně největší konferenci v oblasti GIS v krizovém managementu s dlouholetou tradicí pod záštitou ISPRS , která udává trendy v dané problematice jak z vědeckého tak aplikovaného pohledu. Akce se zúčastnilo cca 40 odborníků z celého světa. Nižší počet účastníků byl vyvážen jejich kvalitou, neboť prakticky se jednalo o celosvětovou špičku v oblasti krizového managementu, která zde prezentovala své příspěvky.
Zprávu z Konference Rostislava Nétka najdete zdeThe International Workshop of the ICA Commission Cartography in Early Warning and Crisis Management

Student Rostislav Nétek se zúčastnil mezinárodní konference The International Workshop of the ICA Commission Cartogr aphy in Early Warning and Crisis Management (CEW&CM) ve městě Wuhan, v Číně. Oficiálně se jednalo o workshop mezinárodní kartografické asociace (ICA), který byl spojen s obrovskou konferencí zaměřenou na oblast GIS v krizovém managementu a časného varování. 26. mezinárodní kartografická konference celosvětově největší konferencie na poli kartografie a geoinformatiky. Jednalo se o monstrózně pojatou a kvalitně zajištěnou akci, které se zúčastnilo na 300 odborníků z Asie i celého světa.
Zprávu z Konference Rostislava Nétka najdete zdeAfricaGIS 2013 Conference a GSDI 14 World Conference

Student Jiří Pánek se zúčastnil mezinárodní konference, která se skládala z dvou konferencí a to AfricaGIS 2013 a GSDI 14. Celá akce se konala v hlavním městě Etiopie, Addis Ababě. Hlavním geografickým tématem byla Afrika a tematicky se příspěvky týkaly především podtitulu konference - Spatially Enabling Africa in Support of Economic Development and Poverty Reduction.
Zprávu z Konference Jiřího Pánka najdete zdeWestfälische Wilhelms-Universität Münster

Zprávu ze stáže Zbyňka Janošky najdete zdePolitecnico di Torino

Zprávu ze stáže Venduly Hejlové najdete zdePrezentace z OGiC v rámci 2. InDOG doktorandské konference:

- Menno-Jan Kraak:
OGiC - Maps and time
- Terje Midtbø:
OGiC - Perception, colour use and visual effects
- Itzhak Benenson:
OGiC - Shortest path and service area algorithms and their use in estimating transport accessibility
- Petr "Klokan" Přidal:
Workshop - GIS and Map Tiles
- Filip Jung:
VARS Brno
Prezentace z 2. InDOG doktorandské konference:

- Terje Midtbø:
Test of an indoor navigation system
- Jan Brus:
User study for representing the spatial data uncertainty in land cover maps with use of intrinsic and extrinsic methods
- Rostislav Nétek:
Designing of Smart Client for Fire Brigade of Olomouc Region
- Jan Caha:
Visibility Analysis on Uncertain Surfaces
- Aleš Vávra:
Spatial Assessment of Phenological Observation on the Vysoké Pole Experimental Site
- Itzhak Benenson:
Modeling of parking search and parking in the city
- Vít Pászto:
Rural and urban areas delimitation using fuzzy inference system
- Justyna Pastwa:
Flood vulnerability estimation using FHA geometric mean method
- Lukáš Marek:
Spatial Clustering and Multivariate Statistics in Analysis of Infectious Diseases
- Pavel Samec:
Predictions of changes in properties of forest soils
- Menno-Jan Kraak:
The time wave
- Alena Vondráková:
Making thematic maps in ArcGIS with emphasis on user issues
- Alžběta Brychtová:
Color distance on choropleth maps
- Stanislav Popelka:
Eye-tracking study on different types of 3D visualization
- Jiří Pánek:
The assessment of participatory mapping methods based on the expert system
- Jakub Miřijovský:
Monitoring of the shallow landslide using UAV photogrammetry and geodetic measurements
- Vendula Hejlová:
Wireless sensor network components for monitoring air pollution in the urban environment: criteria and analysis of its selection
- Lenka Zajíčková:
The data model for data management of public transport in the Czech Republic
1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering

Zprávy z konference 1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering v turecké Antalyi, kterou navštívili studenti Aleš Vávra, Lukáš Marek, a Vít Pászto si můžete přečíst zde.International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems

Zprávu z konference International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems ve španělské Salamance, kterou navštívil student Jan Caha si můžete přečíst zde.COSIT 2013

Zprávu z konference COSIT 2013 v Britském Scarborough, kterou navštívila studentka Jana Měřičková si můžete přečíst zde.ICC 2013

Nejvýznamnější kartografickou událost roku, mezinárodní kartografickou konferenci ICC2013 v Německých Drážďanech navštívili v rámci projektu InDOG 4 studenti. Jednalo se o Stanislava Popelku, Alžbětu Brychtovou, Aleše Vávru, a Rostislava Nétka. První dva jmenovaní studenti se kromě konference zůčastnili také odborného workshopu na téma Eye-tracking. Kliknutím na jednotlivá jména zobrazíte zprávy ze zahraniční cesty.AAG - American Geographers Annual Meeting

Zprávu z konference AAG v Los Angeles, kterou navštívil hlavní řešitel projektu, prof. Voženílek si můžete přečíst zde.AGILE 2013 – ET Workshop

Zprávu z konference AGILE 2013, kterou navštívil hlavní řešitel projektu, prof. Voženílek si můžete přečíst zde. Zprávu studenta Stanislava Popelky z workshopu na téma Eye-tracking , který proběhl v rámci stejné konference najdete zde.Fórum mladých geoinformatikov 2013

Zprávu od studentky Lenky Zajíčkové, která prezentovala svůj příspěvek na konferenci Fórum mladých geoinformatikov 2013 ve Zvolenu, Slovenská republika, naleznete zde.ENC 2013 – Europian Navigation Conference

Zprávu od studentky Petry Sádovské, která prezentovala svůj příspěvek na konferenci ENC 2013 ve Vídni v Rakousku, naleznete zde.
Fotografie z konference naleznete v sekci Fotogalerie.DATESO 2013 - Databases, Texts, Specifications, and Objects

Zprávu od Zbyňka Janošky z konference DATESO 2013, která se konala v českém Písku, naleznete zde.GeoViz – Interactive Maps that Help People Think

Zprávu od Stanislava Popelky z konference GeoViz konané v Hamburgu naleznete zde a zprávu od Alžběty Brychtové ze stejnojmenné konference na tomto odkazu.
Fotografie z konference naleznete v sekci Fotogalerie.Z prostředků projektu InDOG byly pro studenty doktorského studia zakoupeny přístupy k plným textům následujících odborných časopisů:

Cartographic Journal
Applied geomatics


Seznam všech časopisů, které objednává PřF UP, najdete ZDE.Vienna University of Technology, Institute of Statistics and Probability Theory, Faculty of Mathematics and Geoinformation

Zpráva ze stáže Honzy Cahy zdeGhent University, Department of Geography, CartoGIS cluster

Zpráva ze stáže Stanislava Popelky zdeSOMAP 2012 - Symposium on Service-Oriented Mapping

Zprávu z konference Aleny Vondrákové najdete zde.
Alena vystoupila se svými příspěvky Non-technological Aspects of Service-Oriented Map Production a Service-Oriented Architecture as a Tool for Map Synthesis.
Fotografie z konference naleznete v sekci Fotogalerie.University of Zurich - Irchel, Geographic Information Visualization & Analysis (GIVA)

Zpráva ze stáže Alžběty Brychtové zdePrezentace z 1. InDOG doktorandské konference:

- Mgr. Stanislav Popelka:
Space-Time-Cube for Visualization of Eye-tracking data
- Mgr. Alžběta Brychtová:
Visual distance of map symbols: evaluation of map readability with eye-tracking
- Mgr. Aleš Vávra:
Phenological Observation Treatment in the Landscape Mapping of the Vysoké Pole Experimental Site
- Mgr. Miloš Marjanovič:
Advanced Landslide Assessment of the Halenkovice Experimental Site
- RNDr. Alena Vondráková:
The influence of applied cartographic methods on the map information perception: quantification for various groups of users
- Mgr. Rostislav Nétek:
The Impact of the Implementation of HTML5 Elements into WebGIS Applications
- RNDr. Jan Brus:
Detection and Visualisations of Ecotones - Landscape Pattern under Uncertainty
- Mgr. Vít Pászto:
Corine Land Cover dataset analysis with (geo)computational methods in GIS
- Mgr. Zbyněk Janoška:
P Systems for Passenger Flow Simulation
- Mgr. Lukáš Marek:
Spatial Patterns of Epidemiological Data: Case study in the Olomouc Region, Czech Republic
- Mgr. Jan Caha:
Comparison of Fuzzy Arithmetic and Stochastic Simulation for Uncertainty Propagation in Slope Analysis
- Mgr. Petra Sádovská:
Real-Time Monitoring of the Movement of Young People Using the Location-Based Social Network
- RNDr. Jakub Miřijovský:
The Influence of the Distribution and Amount of Ground Control Points on the Accuracy of the Aerotriangulation CalculationCAGI GIVS 2012

Na konferenci CAGI GIVS 2012 - Geoinformace veřejného sektoru vystoupila RNDr. Alena Vondráková se svou prezentací Autorsko-právní problematika v geoinformatice a kartografiiV rámci projektu byl studentům doktorského studia UP v Olomouci zajištěn elektronický přístup do těchto odborných časopisů:

- Geoinformatica, ISSN 1384-6175
- Computers & Geosciences, ISSN 0098-3004
- Remote Sensing of Environment, ISSN 0034-4257
- ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, ISSN 0924-2716
- Applied Geography, ISSN 0143-6228
- The Geographical Journal, ISSN 0016-7398
- Transactions in GIS, ISSN 1361-1682
- CARTOGRAPHIC PERSPECTIVES (is the scholarly journal of NACIS) , ISSN 1048-9085
- GEOGRAPHICAL ANALYSIS, ISSN 0016-7363GIS and cartography for bioclimatological research: Atlas of phenological conditions of Czechia

V rámci zahraniční stáže do italské Florencie vznikl článek Aleše Vávry, který bude prezentován na konferenci SGEM. Abstrakt článku ke stažení zde.Prezentace z Kartografického dne Olomouc 2012

- Prof. RNDr. Mária KOZOVÁ, CSc., RNDr. Eva PAUDITŠOVÁ:
Současné směry výzkumu krajiny a jeho výzvy pro tvorbu tematických map
- Prof. RNDr. Taťána HRNČIAROVÁ, CSc.:
Atlas krajiny Slovenské republiky
- RNDr. Peter MACKOVČIN, Ph.D., RNDr. Ladislav PLÁNKA, CSC., RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.:
Atlas krajiny České republiky
- Ing. Lenka HÁJKOVÁ, Mgr. Aleš VÁVRA, RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ:
Atlas fenologických poměrů ČeskaGIVS 2012 - Geoinformace veřejného sektoru

Zpráva z konference Aleny Vondrákové zdeUniversity of West Hungary, Faculty of Geoinformatics

Zpráva ze stáže Víta Pászta zdeComenius University, Department of Applied Mathematics and Statistics

Zpráva ze stáže Michaely Tučkové zdeBrighton University, School of Enviromant and Technology

Zpráva ze stáže Barbory Hladišové zdeInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference – SGEM

Zpráva z konference Jakuba Miřijovského a Aleše Vávry zde
University of Florence

Zpráva ze stáže Aleše Vávry zde