Aktuality
Červen 2014

Student Stanislav Popelka se zúčastnil mezinárodní konference ICEL 2014 ve Valparaisu v Chile. Konference je nejvýznamnější světovou akcí zaměřenou na využívání e-learningu ve vzdělávání. Zúčastnilo se jí velké množství odborníků z celého světa.
Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Červen 2014

Studenti Lukáš Marek a Vít Pászto se zúčastnili konference DailyMeteo.org/2014 Conference v srbském Bělehradu. Tato konference a workshop je novou v oblasti geoinformatiky a příbuzných oborů. Na konferenci byly uváděny teoretické, metodické i koncepční zprávy, které představují současné trendy v geoinformatice, zaměřené zejména na řešení problémů, rozvoj vědecký myšlenek, sdílení informací a prezentaci získaných výsledků. Celá akce byla rozdělena na třídenní praktický workshop a dvoudenní konferenční část. Workshop se zabýval zejména zpracováním, analýzami a vizualizacemi meteorologických dat v prostředí jazyka R.
Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Červen 2014

Student Jan Caha se zúčastnil mezinárodní konference HAIS 2014 ve španělské Salamance. Konference HAIS je informatická konference se zaměřením na hybridní inteligentní systémy. Zaměřuje i na implementace těchto problémů v nejrůznějších vědeckých odvětvích, mimo jiné také v geoinformatice. V letošním roce se konal její 9. ročník.
Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Červen 2014

Studentka Vendula Hejlová se zúčastnila mezinárodní konference SGEM 2014 v bulharské Albeně. Cílem letošního čtrnáctého ročníku konference bylo navrhnout možná řešení problémů souvisejících se změnami klimatu na Zemi, přispět k úvahám o vývoji klimatu Země a navázat další možnou přeshraniční spolupráci v tomto oboru. Konference probíhala 10 dnů, z nichž první dva byly registrační a poslední den se uskutečnil celodenní výlet. V rámci konference proběhlo 27 sekcí, v nichž bylo odprezentováno 501 příspěvků. Kromě ústních prezentací bylo během konference vystaveno 529 posterů.
Kromě Venduly Hejlové se konference zúčastnilo 9 dalších studentou formou "publisher".
Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Duben 2014

Studenti Lukáš Marek a Vít Pászto se zúčastnili konference DATESO v Roudnici nad Labem. Tato konference je tradičním setkáním informatických a příbuzných oborů. Aktuální ročník byl rozdělen do několika tematických sekcí, kdy mezi hlavní témata patřila například Social Networks, Bio-inspired computing and data processing, Clustering, apod.
Zprávy z konference jsou umístěny v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Březen - Duben 2014

Student Stanislav Popelka absolvoval zahraniční stáž v belgickém Gentu. Hlavním obsahem stáže byla konzultace analýz eye-tracking experimentů v open-source nástroji OGAMA, který pracoviště využívá. Přínos stáže byl především v návrhu postupu připojení záznamu pohybu myši do naměřených dat pohybu očí.
Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

Březen 2014

Student Rostislav Nétek absolvoval krátkou dvoutýdenní stáž na Università di Trieste Polo di Gorizia v Itálii. Primárním cílem stáže bylo poznání metod a vědeckých postupů navštíveného pracoviště a navázání spolupráce především v rámci DIAnet International School.
Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

Březen - Červen 2014

Studentka Jana Měřičková absolvovala čtyř měsíční stáž na katedře geografie a plánování Saskatchewanské university v Kanadě. Pobývala v laboratoři Scotta Bella. Meritem stáže bylo porozumění kognitivním procesům a principům v kontextu navigace. Hlubší záběr do oblasti kognice je zejména důležitý pro zpracování prostorové informace a její vhodnou vizualizaci.
Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

Březen - Duben 2014

Studentka Lenka Zajíčková absolvovala měsíční zahraniční stáž v SpaceTimeLab na University College London. Po celou dobu byla pod vedením Prof. Tao Cheng, která je jednou z předních světových kapacit na časoprostorové analýzy. Prof. Tao Cheng je vedoucí pracoviště SpaceTimeLab a vede několik doktorandů a vědeckých pracovníků, kteří se zabývají časoprostorovými analýzami. V minulém roce dokončili rozsáhlý projekt, který se týkal modelování dopravy v rámci Londýna za využití nejmodernějších technik 3D vizualizace. Aktuálně pracují na dalším velkém projektu, který souvisí s kriminalitou, jejím vývojem v čase a prostoru a snaží se modelovat místa s vysokou a nízkou kriminalitou na základě využití statistických metod a postupů.
Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

Z prostředků projektu InDOG byly pro studenty doktorského studia zakoupeny přístupy k plným textům následujících odborných časopisů:

Applied geomatics
Cartographic Journal
Cartographica
Cartography and Geographic information Science
GeoInformatica
GIScience & Remote Sensing
Journal of spatial science
International Journal of Sensor Networks
Seznam všech časopisů, které objednává PřF UP, najdete ZDE.Únor 2014

Studentka Jana Měřičková se zúčastnila konference Spatial Knowledge and Information Canada (SKI) v Kanadě ve městě Banff. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Leden - Únor 2014

Student Lukáš Marek se zúčastnil čtyřtýdenní stáže ve výzkumné skupině GeoRisk, která spadá pod Katedru geografie na Fakultě geografie a historie University v La Laguně (ULL), která se nachází ve Španělsku, konkrétně pak na jednom z Kanárských ostrovů – Tenerife. Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Leden 2014

Student Rostislav Nétek se zúčastnil krátkodobé stáže na ve firmě Klokan Technologies v Baaru ve Švýcarsku. Kontaktní osobou byl Petr Přidal, ředitel a zakladatel Švýcarské firmy Klokan Technologies GmbH, která je v současné době jedním z lídrů v poskytování webových produktů v oblasti GIS v Evropě. S táž byla koncipována jako intenzivní spolupráce nad tématem jeho disertační práce, která je zaměřena právě na webové mapové aplikace. Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Leden 2014

Studentka Vendula Hejlová se zúčastnila konference Sensornets 2014. Tato konference se konala pod záštitou Institutu pro systémy a technologie informací, kontrolu a komunikaci v portugalském Lisabonu. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Prosinec 2013

Student Rostislav Nétek se zúčastnil mezinárodní konference The 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management (Gi4DM) ve městě Hanoii, ve Vientamu. Jedná se o tradičně největší konferenci v oblasti GIS v krizovém managementu s dlouholetou tradicí pod záštitou ISPRS , která udává trendy v dané problematice jak z vědeckého tak aplikovaného pohledu. Akce se zúčastnilo cca 40 odborníků z celého světa. Nižší počet účastníků byl vyvážen jejich kvalitou, neboť prakticky se jednalo o celosvětovou špičku v oblasti krizového managementu, která zde prezentovala své příspěvky. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Prosinec 2013

Student Rostislav Nétek se zúčastnil mezinárodní konference The International Workshop of the ICA Commission Cartogr aphy in Early Warning and Crisis Management (CEW&CM) ve městě Wuhan, v Číně. Oficiálně se jednalo o workshop mezinárodní kartografické asociace (ICA), který byl spojen s obrovskou konferencí zaměřenou na oblast GIS v krizovém managementu a časného varování. 26. mezinárodní kartografická konference celosvětově největší konferencie na poli kartografie a geoinformatiky. Jednalo se o monstrózně pojatou a kvalitně zajištěnou akci, které se zúčastnilo na 300 odborníků z Asie i celého světa. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.Listopad 2013

Student Jiří Pánek se zúčastnil mezinárodní konference, která se skládala z dvou konferencí a to AfricaGIS 2013 a GSDI 14. Celá akce se konala v hlavním městě Etiopie, Addis Ababě. Hlavním geografickým tématem byla Afrika a tematicky se příspěvky týkaly především podtitulu konference - Spatially Enabling Africa in Support of Economic Development and Poverty Reduction. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.září-listopad 2013

Zbyněk Janoška absolvoval tříměsíční stáž v Německu. Stáž byla realizována na institutu geoinformatiky v Münsteru u Edzera Pebesma. Institut geoinformatiky na univerzitě v Münsteru se zaměřuje zejména na modelování a analýzu časoprostorových jevů. Mezi prominentní témata patří analýza trajektorií a analýza deforestace. Pracoviště se dále zaměřuje na práci se software R, vedoucí pracoviště, prof. Edzer Pebesma, je vůdčí osobností v oblasti využití R pro modelování a analýzu prostorových jevů. Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.listopad 2013

Vendula Hejlová se absolvovala měsíční výzkumnou stáž na univerzitě Politecnico di Torino. Během svého pobytu se stala součástí skupiny zabývající se telekomunikačním síťováním, která se podílí na výzkumu bezdrátových senzorových sítí. Zpráva ze stáže je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

8. 8. 2013

V termínu 14. - 17. 10. 2013 se v Olomouci uskutečnila 2. doktorandská InDOG Konference. Více informací najdete zde.


říjen 2013

Studenti Vít Pászto, Lukáš Marek a Aleš Vávra se zůčastnili mezinárodní konference GENG 2013 v Turecku. Zprávy z konference jsou umístěny v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.září 2013

Jana Měřičková se zůčastnila mezinárodní konference COSIT 2013 v britském Scarborough. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.září 2013

Jana Měřičková se zůčastnila mezinárodní konference COSIT 2013 v britském Scarborough. Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.srpen 2013

Skupina čtyř studentů se zůčastnila nejvýznamnější kartografické akce roku - mezinárodní kartografické konference v německých drážďanech. Zprávy z konference jsou umístěny v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.14.05. 2013

Stanislav Popelka se zúčastnil ET Workshopu - AGILE 2013, který probíhal v belgickém Leuven. Workshop byl zaměřen na využití technologie pro sledování pohybu očí v reálném či virtuálním prostředí. Student vystoupil se svým příspěvkem Eye-tracking experiment on 3D thematic maps.
Více v sekci Dokumenty a Fotogalerie.2. - 3. 05. 2013

Studentka Lenka Zajíčková vystoupila na Fóru mladých geoinformatikov 2012 ve slovenském Zvolenu. Na konferenci prezentovala příspěvek Datový model dopravní sítě pro správu dat a řízení veřejné hromadné dopravy. Příspěvek je publikován v recenzovaném sborníku z konference.
Zprávu z konference naleznete v sekci Dokumenty.23. - 25.04. 2013

Studentka Petra Sádovská se zúčastnila mezinárdní konference European Navigation Conference 2013, která se konala 23. - 25. dubna 2013 ve Vídni v Rakousku. Studentka vystoupila během konference se svým příspěvkem Evaluation of location accuracy of track application in mobile devices.
Zpráva z konference je umístěna v sekci Dokumenty a fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.17. - 19.04. 2013

Zbyněk Janoška se zúčastnil se svým příspěvkem na konferenci DATESO 2013 - Databases, Texts, Specifications, and Objects. Konference se konala v městě Písek, Česká republika.
Více v sekci Dokumenty.05. - 08.03. 2013

Studenti doktorského studia na Katedře geoinformatiky navštívili mezinárodní konferenci Geoviz v německém Hamburgu, která se zabývala především interaktivní vizualizací velkého množství prostorových dat. Příspěvky se také týkaly vizualizace eye-tracking dat.
Více info naleznete v sekci Dokumenty a Fotogalerie.Z prostředků projektu InDOG byly pro studenty doktorského studia zakoupeny přístupy k plným textům následujících odborných časopisů:

Cartographic Journal
Applied geomatics

Seznam všech časopisů, které objednává PřF UP, najdete ZDE.01.12. 2012

Jan Caha navštívil na 3 měsíce Institute of Statistics and Probability Theory, Faculty of Mathematics and Geoinformation, Vienna University of Technology. Katedra je významným pracovištěm s velkými zkušenostmi z řešených projektů a s významnou publikační činností. Více info v sekci Dokumenty, kde je jeho zpráva z absolvované stáže, a v sekci Fotogalerie.
22. - 23.11. 2012

Alena Vondráková vystoupila na konferenci SOMAP 2012 ve Vídni se svými prezentacemi Non-technological Aspects of Service-Oriented Map Production a Service-Oriented Architecture as a Tool for Map Synthesis.
Fotodokumentace z konference je umístěna v sekci Fotogalerie.
02.11. 2012

Další náš student doktorského studia Stanislav Popelka vyjel na měsíc na Univerzitu v belgickém městě Ghent, kde se bude vzdělávat v oblasti Eye-Tracking technologi. Zejména se bude zabývat analýzou map a dalších kartografických děl s využitím nástroje pro sledování očí. Více v sekci Dokumenty a Fotogalerie.
15.10. 2012

Alžběta Brychtová vyjela na měsíční stáž na Univerzitu v Curychu, kde se bude vzdělávat v oblasti výzkumu kognitivních aspektů kartografiedigitální kartografie při využití technologie pro sledování pohybu očí (eye-tracking).


Žurnál online UP Olomouc o nás píše: Kartografie využívá bezpilotní letouny i pohyb očí.

V sekci Dokumenty najdete odkazy na prezentace doktorandů, kteří prezentovali na 1. InDOG doktorandské konferenci. Fotodokumentace z celé konference je umístěna v sekci Fotogalerie.Žurnál online UP Olomouc o nás píše: Esa geoinformatiky lákají na konferenci do Olomouce.29.10. - 1.11. 2012

Ve dnech 29. října - 1. listopadu 2012 se v Olomouci uskuteční První doktorandská konference. Akce si klade za cíl vytvořit prostor pro setkání doktorandů geoinformatiky a příbuzných oborů ale také přivést do Olomouce významné experty světové úrovně. Více informací najdete na stránkách konference.
03.07. 2012

Vít Pászto vyjel na měsíční stáž do Székesfehérváru, kde navštívil University of West Hungary. Zdejší fakulta Geoinformatiky se zabývá zejména tzv. land managementem a land administration, mapováním, dálkovým průzkumem Země, geografickými informačními systémy, prostorovým plánováním a rozvojem a zeměměřictvím.
01.07. 2012

Michaela Tučková vyjela na měsíční stáž na katedru aplikované matematiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracovníci této katedry patří k mezinárodně uznávaným odborníkům v oblasti optimálního navrhování experimentů.
24.06. 2012

Jakub Miřijovský a Aleš Vávra se zúčastní konference SGEM - International Multidisciplinary Scientific GeoConference konaném v Albena, Bulharsko.
V rámci projektu byl studentům doktorského studia UP v Olomouci zajištěn elektronický přístup do některých odborných časopisů.
Více v sekci Dokumenty - Výukové materiály
V rámci zahraniční stáže do italské Florencie vznikl článek Aleše Vávry GIS and cartography for bioclimatological research: Atlas of phenological conditions of Czechia
více v sekci Dokumenty
25.04. 2012

Barbora Hladišová vyjela na 3 měsíční stáž na Univerzitu v Brightonu, kde se bude vzdělávat v oblasti digitální kartografie.
2. pol. říjen 2012

1. doktorandská konference InDOG
07.03. 2012

"První vlaštovka" Aleš Vávra vylétá z našeho hnízda do teplých krajin Itálie, kde stráví měsíc na University of Florence, Department of plant, soil and enviromental sciences.
24.02. 2012

Na katedře Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci se koná Kartografický den. Více info o konferenci naleznete zde.