Program


Pondělí 14. 10. 2013
Katedra Geoinformatiky - 17. Listopadu 50 (Mapa)


9:30 - 10:30 Registrace
10:30 - 12:00 OGiC - Menno-Jan Kraak - Maps and time Menno-Jan Kraak
EN
12:00 - 13:15 Oběd
13:15 - 15:15 Workshop - Petr Klokan Přidal - GIS a mapové dlaždice Petr Klokan Přidal
15:30 - 18:00 Doktorandské workshopy
A - Hodnocení složitosti prostorových struktur
B - Fuzzy aritmetika a její využití v GIS
C - Tvorba webových mapových aplikací v cloudovém prostředí
D - Vizualizace nejistoty prostorových dat - metody, techniky, nástroje a doporučení
E - Geografická a hydrometeorologická služba AČR: využití pro civilní výzkum*
*Workshop slečny Měřičkové byl bohužel z důvodu armádního cvičení zrušen
V. Pászto, L. Marek
Jan Caha
Rostislav Nétek
Jan Brus
Jana Měřičková
18:30 – ??:??Neformální setkání doktorandůStanda Popelka

Úterý 15. 10. 2013
BEA Centrum - tř. Kosmonautů 1288/1 (Mapa)


7:00 Registration
8:00 Vít Voženílek Opening
8:30 Terje Midtbø Test of an indoor navigation system
9.00 Jan Brus User study for representing the spatial data uncertainty in land cover maps with use of intrinsic and extrinsic methods
9.20 Rostislav Nétek Designing of Smart Client for Fire Brigade of Olomouc Region
9.40 Jan Caha Visibility Analysis on Uncertain Surfaces
10.00 Vendula Hejlová Wireless sensor network components for monitoring air pollution in the urban environment: criteria and analysis of its selection
10:20Coffee Break
11:00 Itzhak Benenson Modeling of parking search and parking in the city
11.30 Vít Pászto Rural and urban areas delimitation using fuzzy inference system
11.50 Justyna Pastwa Flood vulnerability estimation using FHA geometric mean method
12.10 Lukáš Marek Spatial Clustering and Multivariate Statistics in Analysis of Infectious Diseases
12:30 Pavel Samec Predictions of changes in properties of forest soils
12:50 Lunchtime
14.00 Menno-Jan Kraak The time wave
14.30 Alena Vondráková Making thematic maps in ArcGIS with emphasis on user issues
14.50 Alžběta Brychtová Color distance on choropleth maps
15.10 Stanislav Popelka Eye-tracking study on different types of 3D visualization
15.30 Jiří Pánek The assessment of participatory mapping methods based on the expert system
15.50Coffee Break
16.20 Jakub Miřijovský Monitoring of the shallow landslide using UAV photogrammetry and geodetic measurements
16.40 Aleš Vávra Spatial Assessment of Phenological Observation on the Vysoké Pole Experimental Site
17.00 Lenka Zajíčková The data model for data management of public transport in the Czech Republic
17.20 Vít Voženílek Summary
19.30 Dinner

PDF s abstrakty

Středa 16. 10. 2013
Odjezd od parkoviště mezi novou budovou PřF a Právnickou fakultou (Mapa)


8:00 Odjezd z Olomouce
8:30 - 10:00Muzeum Komenského Přerov - Výstava historických map a návštěva muzea
10:30 - 11:30Kroměříž - Komentovaná návštěva květné zahrady a Foucaultova kyvadla
12:30 - 14:00Oběd - Stará Pošta
14:30 - 16:00 GEODIS - Zařízení pro sběr dat
16:15 - 17:30 VARS Brno - Prezentace společnosti
17:45 - 18:00 Žuráň
18:45 Návrat do Olomouce

Čtvrtek 17. října 2013
Katedra Geoinformatiky - 17. Listopadu 50 (Mapa)


8:30 - 10:00 OGiC - Perception, colour use and visual effects Terje Midtbø
10:30 - 12:00 OGiC - Shortest path and service area algorithms and their use in estimating transport accessibility Itzhak Benenson